Túi kiếng

Liên hệ

Công dụng: Túi kiếng dùng đựng bánh, sương sáo, xúc xích hay các thực phẩm cần đóng gói phù hợp. Đặc điểm: Túi dày, trong nên có thể thấy sản phẩm dễ dàng. Kích thước: có nhiều kích thước để lựa chọn hoặc đặt kích thước theo yêu cầu. *Vui lòng liên hệ Hotline (+84) 120 631 8767 để có giá tốt nhất.
  • Công dụng: Túi kiếng dùng đựng bánh, sương sáo, xúc xích hay các thực phẩm cần đóng gói phù hợp.
  • Đặc điểm: Túi dày, trong nên có thể thấy sản phẩm dễ dàng.
  • Kích thước: có nhiều kích thước để lựa chọn hoặc đặt kích thước theo yêu cầu.

*Vui lòng liên hệ Hotline  (+84) 120 631 8767 để có giá tốt nhất.